Ниигэм 26 nov 2020 1449

​Омоли загаһа олошоруулгада Буряад Уласта 70 сая түхэриг дамжуулагдаа

© фото: pixabay.com

Байгалай омоли загаһа олошоруулгада 2020 ондо Буряад Уласта 70 сая түхэриг федеральна һанһаа дамжуулагдаа. Энээн тухай «Главрыбводой» Байгалай таһагай дарга Леонид Михайлик tvoidv.ru сайтын сурбалжалагшада хэлэһэн байна.

«Омоли загаһа олошоруулха хэрэгтэ 70 сая түхэриг тухай абаабди. Бүхыдөө һалбари тухай хэлээ һаа, загаһа хамгаалалгын хэмжээ ябуулгануудта 200 саяһаа дээшэ түхэриг һомологдоо. Энэ мүнгөөр загаһа харууһалалгын албан шэнэ техникэ, тоног хэрэгсэлнүүд болон хүдэлмэрилэгшэдэй байрлаха гэрхэнүүд абтаа», - гэжэ Леонид Михайлик хэлэбэ.

Байгал далайда омоли загаһа бариха хорюул 2017 ондо Ородой Холбоото Уласай Юрэнхылэгшэ Владимир Путинай захирамжаар абтаа гэжэ һануулнабди. Байгалай омоли загаһанай үсөөрһэн ушарһаа иимэ шиидхэбэри абтаһан байна. Хойто зүгэй үсөөн тоото үндэһэн арадуудта зарим хизаарлалтайгаар загаһа бариха зүбшөөл үгтэнхэй.

Источник: Твой ДВ

Фото: pixabay.com