Ниигэм 30 nov 2020 225

​Буряад Улас аяншалга тухай мэдээсэл тарааха талаар түрүүшүүлэй тоодо

Аяншалгын мэдээсэлэй «Байкал» түбэй @ticbaikal https://baikaltravel.ru/ гэһэн сайт Ород гүрэнэй “Премия Рунета” гэһэн интернет урилдаанай эрхим 10 тоодо оробо. Аяншалгын һалбари тухай мэдээсэлэй сайтнуудай дунда тэдэ шалгараа.

2020 оной ноябриин 20-25 үдэрнүүдтэ ажабайдалай бүхы һалбариин талаар шэлэн абалгын шата үнгэрэгдөө. “Цифровой туризм” гэһэг шэглэлээр олон тоото хабаадагшадай дунда, Буряадай түлөөлэгшэд 10 эрхимүүдэй тоодо ороһониинь һайшаалтай.

Ноябриин 26-һаа 30 болотор эрхимүүдые элирүүлгын 2-дохи шата үнгэрэгдэнэ. Ниитын, гүрэнэй болон һалбариин мэдээжэ топ шүүгшэд түрүү гурбан хабаадагшадай нэрэ мэдэгдэхэ. Тиигэжэ декабриин 3-да илагшад тодорхо.

Автор: Борис БАЛДАНОВ