Ниигэм 30 nov 2020 141

​Буряадай суутай газарнууд Ородой топ-бренддэ орохонь гү?

«Ород гүрэнэй соёлой аяншалгын 1000 топ бренд” гэһэн бүхэроссиин урилдаанда хабаадахыень Буряадай ажаһуугшад уригдана.

Ородой Холбоото Уласай нэгэ мянган суутай газарнууд “Живоенаследие.рф @rusheritage” гэһэн интернет сайт дээрэ нэрлэгдэхэ. Урилдаанай ашаар үшөө мэдэгдээгүй, олоной һонирхол татама газарнуудые элирүүлхэ зорилготой.

Живоенаследие.рф гэһэн сайт дээрэ бүридхэгдэһэн хүн бүхэн урилдаанда хабаадаха аргатай. Өөрын можын, хизаарай, тойрогой болон уласай шэнэ газарнуудые эмхидхэгшэдтэ дурадхажа, тодорхой мэдээсэл бэшэжэ эльгээхэ хэрэгтэй. Урилдаанда илагшадай тоодо ороһон газарнуудые эгээл зохидоор танилсуулһан хүнүүд тусхай шангуудаар шагнагдаха.

Урилдаан 2021 оной январиин 15 болотор эмхидхэгдэнэ гээд хэлэхэ шухала.

Энэ үдэрнүүдтэ Буряад орондо «Буряадай 100-топ суурхаһан газарнууд» гэжэ нэрлэгдэһэн урилдаан үнгэрэгдэнэ гээд һануулая. Тус хэмжээн уласай байгуулагдаһаар 100 жэлэй ойдо зорюулагдана. Дүнгүүдынь Сагаан һарын һайндэрэй урдахана согсологдохо юм.

Автор: Борис БАЛДАНОВ