Ниигэм 30 nov 2020 336

​Хүдөөгэй аяншалга Буряадта хүгжэнэ

© фото: Яндекс Дзен

«Точка кипения – РГУТИС @rgutis» гэһэн Интернет-бүлгэмэй эмхидхэһэн хүдөөгэй аяншалгада зорюулагдаһан түхэреэн шэрээдэ Буряад Уласай аяншалгын яаманай сайд Мария Бадмацыренова хабаадаһан байна.

Һонирхолтой хөөрэлдөөндэ Ород гүрэнэй 21 можо хизаарнуудай, аяншалгын һалбариин 17 дээдэ һургуулиин түлөөлэгшэд хабаадаһан байна.

Мария Бадмацыреновагай тэмдэглэһээр, хүдөөгэй аяншалгын олон таланууд тухай хэлсэгдээ, мүн гол бэрхэшээлнүүд тодорхойлогдоо. Энээн дээрэ тон ехэ ажал хэгдэхэ ёһотой.

- “Ород гүрэнэй эгээл гоё хүдөө нютагууд” гэһэн бүхэроссиин түсэлдэ Буряад Улас амжалтатайгаар хабаадана. Тарбагатай аймагай Десятниково ба Большой Куналей, Баргажан аймагай Яригта һууринууд дээрэ нэрлэгдэһэн түсэлдэ үндэр нэрэ зэргэдэ хүртөө. “Буряадай шухаг 100 хүдөө һууринууд” гэһэн түсэл бэелүүлэгдэнэ. Шэнэ 15 аяншалгын маршрут зохёогдонхой. Аяншалагшад хүдөөгэй ажахынуудта ошоно, фермэрнүүдэй эдеэ хоол амсална, арадай ёһо заншалнууд, хатарнууд болон дунууд дурадхагдана.

Хүдөөгэй аяншалга хүгжөөхэ талаар Буряадай аяншалгын яаман РГУТИС-тай хэлсээ баталаа.

Автор: Борис БАЛДАНОВ

Фото: Яндекс Дзен