Ниигэм 2 dec 2020 246

Буряад Уласта үбэл байбашье, дулаан уларил тогтонхой

Ерэхэ хэдэн үдэрэй туршада Буряад Улас дотор дулаан байха гээд мэдээсэгдэнэ. Уларил шэнжэлэлгын мэргэжэлтэдэй дуулгаһаар, үбэлэй хаһын ерээд байбашье, газаа ехэ дулаан байна. Декабриин 3-да ехэнхи аймагуудта болон Байгал шадар багаханаар саһан орохо. Баруун хойноһоо секундын 5-10 метр хүсэтэйгөөр һалхилха. Зарим нютагуудаар секундын 16 метр хүрэтэр һалхин шангадаха. Һүниндөө 12-17, зарим тээгүүр 22-27, Байгал шадар 6-11 градус хүйтэн хонохо. Үдэртөө 4-9, зарим газарта 13-18 градус хүйтэн байха.

Декабриин 4-дэ үүлэтэйшэг байха. Зарим аймагуудаар багахан саһан орожо болохо. Баруун урдаһаа секундын 3-8, зарим газарта 14 метр хүсэтэйгөөр һалхилха. Һүниндөө 17-22, зарим тээгүүр 25-30 градус хүйтэн хонохо. Үдэртөө 8-13, Байгалай урда нютагуудаар 4-9 градус хүйтэн байха.

Декабриин 5-да Улас дотор мүн лэ саһан орожо болохо. Секундын 6-11 метр хүсэтэйгөөр баруун хойто зүгһөө һалхилха. Һүниндөө 18-23, зарим аймагуудаар 27-32 градус хүйтэн хонохо. Үдэртөө 6-12, зарим нютагуудта 14-19 градус хүйтэн байха.

Харин 2019 оной эдэ үдэрнүүдтэ Улаан-Үдэ хотодо 22 градус, Буряад Уласай ехэнхи аймагуудта 40 градус хүйтэн байгаа юм, гэжэ уларил шэнжэлэгшэд тэмдэглэнэ.

Фото: yandex.ru