Ниигэм 3 dec 2020 167

​Ан амитадые дабһаар Буряадта хангана

© фото: Буряад Уласай байгаалиин нөөсэнүүдэй яаман

Байгаали хамгаалгын дархан газарнуудта үбэлэй хаһада ехэхэн бэлэдхэл хэгдээ.

Бүхы дээрэ хужартай 185 газарнууд тоологдоно. Ан амитад тэндэ ерэжэ, үбэлэй, зунайшье хаһада эделхэ, дабһа долёохо аргатай. Энэ хэрэгтэ зургаан тонно дабһан худалдан абтагдаа.

Гүрөөһэ хандагайнууд, ойн гахайнууд болон бусад амитад саһанай ороходо, дабһа долёохоёо гаража эхилээ. Юуб гэхэдэ, ан амитадта хүндэл адли дабһан ехэ туһатай.

Хужарта газарнуудта баһа эдеэнэй тэбшэнүүд хэгдэнэ. Тэдэнэй хойноһоо мэргэжэлтэд ходо харууһалжа байдаг.

Автор: Борис БАЛДАНОВ

Фото: Буряад Уласай байгаалиин нөөсэнүүдэй яаман