Ниигэм 4 dec 2020 214

​Гүрэнэй мүнгөөр Байгалай байгаали сэбэрлэхэ

© фото: pixabay.com

Баргажан аймагай Баргажанай Адагта обоологдоһон бог шоройгой дэбисхэрые сэбэрлэлгэдэ гүрэнэй мүнгэн дамжуулагдаха.

Буряад Уласай байгаалиин нөөсэнүүдэй яаман бог шоройтой дэбисхэрые усадхахын түлөө “Экология” гэһэн үндэһэн түсэлдэ оруулха тухай мэдүүлгэ Москва эльгээһэн байна. “Сэбэр гүрэн” гэһэн шэглэлээр мүнгэн дамжуулагдаха болоо. Бүхы хэрэгтэ 2021-2022 онуудта 432 сая түхэриг үгтэхөөр хараалагдана.

Баргажанай Адагтахи бог шоройн талмай хэдэн арбаад жэлдэ дүүрэжэ, Байгал далайн байгаалиида муу нүлөө үзүүлнэ гээшэ. Тэрээниие сэбэрлэхэ талаар түсэблэлгын саарһа дансанууд, гүрэнэй экологическэ шэнжэлгэ гаранхай. Бүхы дээрээ 180 мянган дүрбэлжэн бог шорой хадагалха тусхай талмайда абаашагдаха.

Автор: Борис БАЛДАНОВ

Фото: pixabay.com