Ниигэм 7 dec 2020 264

​Үбэлдөө Байгал далай гайхамшагта һайхан юм

© фото: pixabay.com

Февралиин 6-һаа “TUI Russia” гэһэн аяншалгын бүлгэмэй эмхидхэһэн тусхай чартерна рейсүүд Буряад орондо ниидэжэ ерэхээр хараалагданхай. Иигэжэ Ород гүрэнэй олон тоото аяншалагшад үбэлэй Байгал далай дээрэ амарха аргатай болобо.

Буряад Уласай Засагай газар, аяншалгын яаман, Ростуризм гэгшэд энэ хэрэгые дэмжэһэн байна. Үшөө зундаа хэдэн чартерна рейсээр ерэһэн аяншалагшад Буряадтай танилсажа, амараа һэн гээд һануулая.

“Уральские авиалинии” гэһэн компаниин агаарай онгосоор мартын 27 болотор 8 рейс - Москваһаа, 8 рейс Екатеринбургһаа Улаан-Үдын аэропорт буухаар хараалагдана.

Нэгэ аяншалагшын амаралгын сэн 42 мянга 750 түхэригһөө эхилнэ. Мүнөө үедэ 7 бүридэлөөр амаралгын программа дурадхагдана. Байгал далайн мүльһэн дээрэ һолжоролго, хамта хүлөөһэтэй нохойнуудтай наадалга, Улаан-Үдэ хотоор аяншалга, арад зоной эдеэ хоол туршалга, аман зохёол шагналга болон бусад һонирхолтой хэмжээнүүд айлшадые һамааруулха аргатай. Эрхүү можын Ойхон ольтирог, Байкальск хотын хадаһаа һолжоролгын курорт дуратайшуул хүрэхэ аргатай. Мүн үбэлэй загаһашалга, байгаали хамгаалгын сээртэй газарнуудта аяншалха һанаатайшуул мүнгэ нэмэжэ, амарха арга боломжо олгуулагдаха.

“TUI Russia” бүлгэмэй сайт дээрэ танилсуулгын 10 аяншалгын программын нэгые хүн бүхэн шэлэн абажа, Буряадта ниидэжэ ерэхэ болоно.

Автор: Борис БАЛДАНОВ

Фото: pixabay.com