Ниигэм 10 dec 2020 567

​Гоо һайхан дангинаяа, Буряадай ажаһуугшад, дэмжэгты!

© фото: «Мисс и Мистер студенчество России-2020” бүлэгэй зураг

Доржо Банзаровай нэрэмжэтэ Буряадай гүрэнэй дээдэ һургуулиин оюутан Сарана Дашинимаева “Мисс и Мистер студенчества России-2020” гэһэн бүхэроссиин урилдаанай хахад финалай шатада гаража шадаба.
Оюутадай баяртай хэмжээ ябуулгын хахад финалай шата декабриин 11-дэ буряадай сагаар 20 часта эхиеэ абаха. "Мисс и Мистер Студенчество России – 2020" урилдаанай Вконтакте бүлгэмдэ сэхэ дамжуулгын үедэ, дуугаа үгэлгэ эмхидхэгдэхэ. Буряадай ажаһуугшад энэ сагта Сараные дэмжэхэ аргатай.

Финальна шатада оройдоол табан хабаадагша гараха юм. Шүүгшэдһээ эгээл ехэ балл абаһан хоёр түлөөлэгшэ сэхэ финал орохо. Экспретнууд үшөө хоёр хүниие шэлэн абаха. Олоной дуугаа үгэлгын удаа шалгарһан оюутан урилдаагаа үргэлжэлүүлхэ. Эмхидхэгшэдэй тэмдэглэһээр, дуугаа үгэлгэ “Евровидение” гэһэн дуунай мүрысөөнэй гуримаар үнгэргэгдэхэ юм.

БГУ-гай зүүн зүгэй институдай 4 курсын оюутан Сарана Дашинимаева гансаараа Буряад Уласые түлөөлнэ. Тус хэмжээ ябуулгада Ород гүрэнэй 42 можо хизаарнуудай 74 оюутан хабаадана гээд хэлэлтэй.

Автор: Борис БАЛДАНОВ

Фото: «Мисс и Мистер студенчество России-2020” бүлэгэй зураг