Ниигэм 16 dec 2020 171

Буряад Улас дотор саһан орохо

Буряадай уларил шэнжэлэгшэдэй мэдээсэһээр, мүнөөдэр улас дотор саһан орохоор хүлеэгдэнэ. Үдэр Байгал шадархи нютагуудаар баганаар саһан орожо магад. Баруун хойноһоо секундын 6-11 метр хүсэтэйгөөр һалхилха, үглөөгүүр болон үдэрэй туршада 15-19 метр хүсэтэйгөөр һалхилха, бордоһолхо.

Һүниндөө 21-26, зарим аймагуудаар 31-36, Байгал шадар 11-16 градус хүйтэн хонохо. Үдэртөө 11-17, зарим тээгүүр 21-26, Байгал далайн захаар 6-11 градус хүйтэн байха.

УлаанҮдэ хотодо һүниндөө саһан орохогүй.Үдэрэй туршада саһан орожо магад. Һүниндөө аалиханаар һалхилха, үдэртөө секундын 9-14 метр хүсэтэйгөөр һалхилжа болохо. Һүниндөө 21-23, үдэртөө 11-13 градус хүйтэн байха гээд дуулганабди.

Фото: yandex.ru