Ниигэм 16 dec 2020 168

Үнгэрһэн долоон хоногто Улаан-Үдэдэ 118 үхибүүн түрөө

Декабриин 7-һоо 13 болотор уласай нарайлуулгын түбтэ 118 хүүгэд түрэбэ. Нэгэ эхэнэр эхир үхибүүдые түрөө. Тиин 58 хүбүүд, 61 басагад гаража, түрэлхидөө баярлуулаа.

Гэхэтэй хамта ноябриин 30-һаа декабриин 6 болотор 108 үхибүүд энэ дэлхэй дээрэ мүндэлөө. 56 хүбүүд, 53 басагад наһанайнгаа түрүүшын дансатай боложо, Буряад Уласай ажаһуугшадай тоодо оробо.

Ноябрь һарын һүүлшын долоон хоногой туршада 115 үхибүүн перинатальна түбтэ гараа гэжэ энэ эмхиин эмшэд дуулгана.

Фото: yandex.ru