Ниигэм 17 dec 2020 158

Буряад Уласай зарим нютагуудта хүйтэн болохо

Уларил шэнжэлэлгын түбэй мэргэжэлтэдэй дуулгаһаар, мүнөөдэр, декабриин 17-до Буряад Улас дотор саһан орохо. Үдэрэй туршада Байгал шадар мүн лэ багаханаар саһалха. Һүниндөө баруун хойноһоо 7-12 метр хүсэтэйгөөр һалхилха, бордоһолхо.

Һүниндөө 23-28, зарим аймагуудаар 15-18, хойто болон баруун урда нютагуудаар 33-38 градус хүйтэн хонохо. Үдэртөө 12-18, зарим нютагуудаар 22-28 градус хүйтэн тогтохо.

Улаан-Үдэ хотодо һүниндөө багаханаар саһан орохо. Үдэрэй туршада саһан орохогүй. Үдэртөө 5-10 метр хүсэтэйгөөр, һүниндөө 14 метр хүрэтэр һалхин шангадаха. Үдэртөө 13-15, һүниндөө 18-20 градус хүйтэн байха.

Фото: yandex.ru