Ниигэм 17 dec 2020 188

​Буряадай Ивалгын аймагай Һужаа тосхондо тамирай талмай баригдаба

© фото: Буряад Уласай барилгын яаман

«Болбосон түхэлтэй хотын оршон байдал байгуулга» гэһэн федеральна түсэлэй хэмжээндэ энэ хэрэг бэелүүлэгдээ. Эдиршүүлэй дулаанай сагта сугларжа, волейбол болон баскетбол наадаха зохид талмай хэгдээ гээд, Буряад Уласай барилгын яаманай мэдээсэлэй албан дуулгана.

Мүнөө Һужаа тосхондо гурба мянган хүн ажаһуудаг. Энэ жэл нютагай эдэбхитэн энэ түсэлдэ түрүүшынхиеэ хабаадаба. Анхан энэ нютагта хүүгэдэй сугларжа наадаха, бэеэ һорихо газар үгы байгаа юм. Тиимэһээ бүхы ажаһуугшад нэгэдэжэ, нютагай һургуулиин захада иимэ талмай эмхидхэе гэжэ хэлсэһэн байна. Дулаанай сагта тамирай хэшээлшье эндэ эмхидхэхэдэ болохо юм.

Энэ хэрэгтэ гүрэнэй һанһаа 1,1 сая түхэриг һомологдоо. Тамирай талмайда ерэжэ, нютагай зон бэеэ һорихо, зугаатайгаар сүлөө сагаа үнгэргэдэг болобо.

- Энэ жэлэй туршада Ивалгын аймагта ниитын найман талмай заһагдажа, хамтадаа 7,8 сая түхэриг шэглүүлэгдээ. Дээдэ Ивалга, Гүрэльбэ, Поселье болон Сотниково тосхонуудта Эсэгэ ороноо хамгаалгын дайнда унаһан сэрэгшэдэй мүнхэ дурасхаалда зорюулагдаһан хүшөөнүүд болбосон түхэлтэй болгогдоо. Оронго болон Ивалга тосхонуудта тамирай талмайнууд һэльбэн шэнэлэгдээ, - гэжэ Буряад Уласай барилгын яаманай сайд Николай Рузавин хөөрэбэ.

«Гэр байра болон хотын оршон байдал» гэһэн үндэһэтэнэй түсэл Ородой Холбоото Уласай Юрэнхылэгшэ В. Путинай зарлигаар бэелүүлэгдэнэ.

Автор: Бэлигто ЦЫРЕНДОРЖИЕВ

Фото: Буряад Уласай барилгын яаман