Ниигэм 18 dec 2020 390

​Буряад Уласай Мухар-Шэбэр аймагай тосхонууд һэргээгдэнэ

«Арадай һан жаса» гэһэн түсэлэй хэмжээндэ Мухар-Шэбэрэй аймагта 27 ниитын талмайнууд болон байра байшангууд һэльбэн шэнэлэгдэбэ. Мүнөөдэрэй байдалаар 26 түсэл гүйсэд бэелүүлэгдэжэ, дүүргэгдээд байна.

Хуушан-Заган тосхоной хүүргын заһабарилгада гүрэнэй жасаһаа 110 мянган түхэриг шэглүүлэгдээ. ООО «Центр строительства и систем безопасности» гэһэн барилгын эмхитэй хэлсээн баталагдажа, Заган голой гараса хэгдэбэ. Барилгашад хуушаржа һандарһан хүүргэ задалжа, шэнэ бетон хушалтатай болгобо. Нютагай һомон дарга О.Н. Ланцова шэнэлэгдэһэн хүүргэдээ баяртай. Шэнэ аюулгүй гарасатай болоһондоо урматай байһанаа мэдүүлнэ.

Тэрэнэй хэлэһээр, Шэнэ Заган тосхоной гудамжануудай заһабарилгада «Арадай һан жасаһаа» 510 мянган түхэриг һомологдоһон юм. Мүнөө нүхэ һүбэ болошоһон харгы заһагдажа, нютагаархид тэгшэхэн сэхэ замтай болобо. Шэнэ харгын барилга «Мухоршибирский ДЭУ» гэжэ нютагай эмхи эрхилээ.

Алташын Адаг тосхоной харгынууд энэл үндэһэн түсэлэй хэмжээндэ хэгдэбэ.

Никольск һууринай ажаһуугшад нютагайнгаа үнэн алдарта шажантанай һүмын барилга энэ түсэлэй мүнгөөр дүүргэе гэжэ шиидэһэн байна. Тиигэжэ «Арадай һан жаса» гэһэн түсэлэй хэмжээндэ һүмын байшанда дулаасуулгын тоног хэрэгсэлнүүд болон соргонууд абтажа тодхогдобо.

                                            

 

Автор: Бэлигто ЦЫРЕНДОРЖИЕВ