Ниигэм 21 dec 2020 150

Буряад Улас дотор багаханаар саһан орохо

Мүнөөдэр, декабриин 21-дэ Буряад Улас дотор багаханаар саһан орохоор хүлеэгдэнэ. Баруун тээһээ 5-10 метр хүсэтэйгөөр һалхилха, зарим нютагуудаар 15 метр хүрэтэр һалхин шангадаха, бордоһолхо. Һүниндөө 20-25, зарим аймагуудаар 30-35, Байгал шадар саһанай орохо үедэ 10-15 градус хүйтэн байхаар багсаамжалагдана. Үдэртөө 11-16 градус, зарим нютагуудаар 3-8, хойто болон түбэй аймагуудаар 18-23 градус хүйтэн байха.

Улаан-Үдэ хотодо үдэрэй туршада багаханаар саһан орожо болохо. Һүниндөө һулаханаар һалхилха. Һүниндөө 20-22, үдэртөө 10-12 градус хүйтэн байха.

Фото: yandex.ru