Ниигэм 21 dec 2020 381

​Улаан-Үдэ хотын һургуулинууд мүнөө үеын тоног түхеэрэмжэнүүдээр хангагдана

© фото: Буряад Уласай Болбосоролой яаман

«Болбосорол» гэһэн үндэһэн түсэлэй хэмжээндэ Улаан-Үдэ хотын һургуулинууд мүнөө үеын тоног түхеэрэмжэнүүдээр хангагдана.

Энэ жэлэй туршада ниислэл хотымнай 40 һургуулинууд шэнэ компьтернуудтай, ноутбук болон принтернүүдтэй болобо.  Энэ хэрэгтэ 75,2 сая түхэриг гүрэнэй жасаһаа һомологдоо. Тиигэжэ, Улаан-Үдэ хотын һургуулинуудай багшанарта болон һурагшадта харилсаагүй түхэлөөр хэшээлнүүдээ үнгэргэхэдэнь зохид болобо.       

Нэмэжэ хэлэхэдэ, байгша оной туршада һургуулиин урдахи болбосоролой эмхинүүдтэ шэнэ тоног хэрэгсэлнүүд баһал дамжуулагдаһан байна. «Хүүгэн бүхэнэй амжалта» гэһэн түсэлэй ашаар энэ хэрэг бэелүүлэгдээ. Улаан-Үдэ хотын эхин шатын болбосоролой эмхинүүды шэнэ компьютернуудаар хангахын тулада 90 сая түхэриг гүрэнэй жасаһаа шэглүүлэгдэбэ. Һүүлэй мэдээгээр ниислэл хотын үхибүүдэй 80 хубида нэмэлтэ болбосоролой хангалтанууд үзүүлэгдэжэ байнхай гээд Улаан-Үдэ хотын захиргаанай мэдээсэлэй албан дуулгана.

Автор: Бэлигто ЦЫРЕНДОРЖИЕВ

Фото: Буряад Уласай Болбосоролой яаман