Ниигэм 22 dec 2020 202

Һэргылэмжын дүримүүд муугаар сахигдана

 Улаан-Үдэ хотодо худалдаа-наймаанай түбүүдтэ болон зониие эдеэ хоолоор хангадаг эмхинүүдтэ шалгалтанууд үргэлжэлһөөр. Коронавирус үбшэнһөө һэргылэмжын дүримүүдые эдэ газарнуудта хэр сахижа байһые тодорхойлхо зорилготойгоор иимэ шалгалтанууд эмхидхэгдэжэ, Шэнэ жэлэй урдахана бүри эршэмтэйгээр ябуулагдана.

Үнгэрһэн хоногой туршада хамтадаа 300 газарта шалгалта боложо, һэргылэмжын дүримүүдые эбдэһэн ушарнууд олоор элирүүлэгдээ гэжэ хэлэлтэй.

Сүхэ-Баатарай нэрэмжэтэ үйлсэдэ «Лимонад» кафедэ хоол баридаг зоной дунда 1,5 метр зай сахигдаагүй, халдабарита үбшэнэй бодосуудые усадхаха талаар хэмжээнүүд ябуулагдаагүй, ажалшадынь нюураа болтонуудаар хаангүй байһан ушарнууд элирүүлэгдээ.

Балтахиновай үйлсэдэ хүдэлдэг Restaurant & lounge bar Mojito газарта мүн лэ зоной бэе бэеһээнь холошог зайда һуугаад хоол бариха дүрим хазагайруулагдаад байһаниинь элирүүлэгдээ. «People’s Park» гэһэн худалдаа-наймаанай түбтэ хүдэлдэг «Rafan» магазинда дутуу дунданууд элирүүлэгдээ. Эдэ эмхинүүдэй эзэд булта административна харюусалгада хабаадуулагдажа, тогтоогдоһон болзортоо дутуу дундануудые усадхаха албатай.

Улаан-Үдэ хотодо шалгалта үнгэргэхэ 15 бүлгэм байгуулагданхай.

Фото: yandex.ru