Ниигэм 22 dec 2020 154

Улаан-Үдэ хотодо саһан орохогүй

Буряад Улас дотор мүнөөдэр багаханаар саһан орохоор хүлеэгдэнэ. Байгал шадархи аймагуудаар мүн лэ саһалжа болохо. Баруун тээһээ секундын 4-9 метр хүсэтэйгөөр, заримдаа 13-16 метр хүсэтэйгөөр һалхилха. Һүниндөө 16-22, зарим нютагуудаар 26-31, Байгал шадар саһанай  ороходо 6-11 градус хүйтэн хонохо. Үдэртөө 8-13, зарим газараар 18-23 градус хүйтэн тогтохо.

Улаан-Үдэ хотодо һүниндөө багахан саһан орохо, үдэртөө саһан орохогүй. Баруун тээһээ секундын 5-10 метр хүсэтэйгөөр һалхилха. Һүниндөө 16-18, үдэртөө 10-12 градус хүйтэн байха.

Фото: yandex.ru