Ниигэм 22 dec 2020 190

​Буряад Уласта эмшэдэй хүүгэд ээлжээгүйгөөр сэсэрлигтэ орохонь 

© фото: pixabay.com

Буряад Уласай эмнэлгын газарта хүдэлдэг мэргэжэлтэдэй үхибүүд эгээл түрүүн сэсэрлигтэ бэшүүлэгдэхэ эрхэтэй болобо. Энээн тухай тусхай хуули Арадай Хуралай һунгамалнууд баталба. Ородой Холбоото Уласай Юрэнхылэгшэ В. Путинай даабаряар энэ хуули зохёогдобо.

Һүүлэй мэдээгээр Буряад Уласта сэсэрлигтэ орохо ээлжээндэ эмшэдэй 532 үхибүүн бүридхэлдэ абтанхай.

Хуулиин хэблэгдэжэ, хүсэндөө ороходонь эдэ хүүгэд сэсэрлигтэ орожо, тэдэнэй гэртэхин ажалдаа гараха аргатай болохо юм.

- Энэ тэдхэмжэ элүүрые хамгаалгын мэргэжэлтэдтэ ехэ туһаламжа боложо үгэхэ юм. Гэртээ хүүгэдэй хаража һууһан эмшэдэй ажалдаа гарахадань, олон бэрхэшээлнүүд шиидхэгдэхэ, - гэжэ Буряад Уласай элүүрые хамгаалгын яаманай сайд Евгения Лудупова хэлэбэ.

Автор: Бэлигто ЦЫРЕНДОРЖИЕВ

Фото: pixabay.com