Ниигэм 23 dec 2020 381

Буряадай Сагаан Үбгэндэ бэшэгүүд эльгээгдэнэ

Шэнэ жэлэй урдахана үхибүүд Жабар Үбгэндэ бэшэгүүдые бэшэжэ, амаршалаад, бэлэгүүдые захидаг заншалтай. Буряадай Сагаан Үбгэндэ мүн лэ бэшэгүүд эльгээгдэжэ, тэрэнь бэшэгдэһэн хаягаар абаашажа үгтэнэ.

Жэл бүри намда ерэһэн бэшэгүүдэй тоо дээшэлнэ. Мүнөө Ород Уласай олон нютагуудһаа табяад бэшэг абажа, бултандань харюусахаб», - гээд Сагаан Үбгэн Үбэр Байгалай арадуудай музейн интернет-сүлжээндэ бэшэбэ.

Энэ удаа Москва, Санкт-Петербург, Киров, Краснодар, Магадан, Курган, Тюмень, Омск, Томск, Екатеринбург, Иваново, Красное Село, Нижний Новгород, Казань, Мурманск болон бусад олон хотонуудһаа, можонуудһаа бэшэгүүд ерээд байна.

Фото: ulan.mk.ru