Ниигэм 23 dec 2020 150

Буряад Улас дотор 44 градус хүйтэн болохонь

Энээн тухай Буряадай уларил шэнжэлэлгын түбэй мэргэжэлтэд мэдээсэжэ, ниигэмэй эмхи зургаануудай хүтэлбэрилэгшэдтэ ехэ һэргэг байхыень хандана.

Декабриин 24-дэ Буряад Улас дотор саһан орохоор багсаамжалагдана. Баруун тээһээ секундын 3-8 метр хүсэтэйгөөр һалхилха. Һүниндөө ехэнхи аймагуудаар 23-28 градус хүйтэн хонохо. Зарим нютагуудта 33-38 градус хүйтэн болохо. Байгал шадар болон баруун урда нютагуудаар 13-18 градус хүйтэн һүниндөө болохо. Үдэртөө 14-19, зарим нютагуудта 23-28, Байгал шадархи газарнуудта 7-12 градус хүйтэн байха.

Декабриин 25-да мүн лэ багаханаар саһан орожо болохо. Баруун тээһээ һалхилха. Зарим сагта секундын 15 метр хүсэтэйгөөр һалхин шангадаха. Һүниндөө 29, зарим аймагуудта 39, хойто зүгэй нютагуудаар 44 градус хүйтэн хонохо. Байгал шадархи газарнуудаар саһанай ороходо 17-22 градус хүйтэн тогтохо. Үдэрэй туршада 21, зарим тээгүүр 31 градус хүйтэн болохо. Байгал шадар болон баруун урда аймагуудаар үдэрэй туршада 13 градус хүйтэн бүридхэгдэхэ.

Ерэхэ долоон хоногой эхиндэ хойто зүгһөө хүйтэн агаар ерэжэ, һалхитай, жабартай уларил тогтохо.

 

Фото: pixabay.com