Ниигэм 25 dec 2020 377

​Буряад Уласай Түнхэнэй аймагай гудамжанууд гэрэлтүүлэгдэбэ

© фото: Буряад Уласай Транспортын яаман

«Буряад Уласай хүдөө нютагуудай хүгжэлтэ» гэһэн гүрэнэй программын хэмжээндэ элшэ хүсэ гамтайгаар хэрэглэдэг технологинуудые хэрэглэн, гудамжануудые гэрэлтүүлхэ түсэл бэелүүлэгдэнэ. Шэнэ оньһон Буряадай Түнхэнэй аймагта хэрэглэгдэбэ.

Шэмхэ, Хужар нютагуудай гудамжанууудта 15 сая 250 мянган түхэригэй гэрэлтүүлгэ хэгдээ. Барилгын ажал байгша оной ноябрь һарада хэгдэһэн байна. Бүхыдөө 346 баханануудта гэрэлтүүлгын 300 хэрэгсэл тодхогдоо. Бүхыдөө 11,56 модоной зайда гудамжа гэрэлтүүлэгдээ.

 

Фото: Буряад Уласай Транспортын яаман