Ниигэм 26 dec 2020 487

​Буряад Уласай элшэ хүсэнэй һалбариин хүдэлмэрилэгшэд янгинама хүйтэндэ бэлэдхэл хэнэ

© фото: "Россети Сибирь"

Россети Сибирь бүлгэмэй мэргэжэлтэд янгинама хүйтэндэ бэлэдхэл хэнэ. Һаяын үдэрнүүдтэ уларил шэнжэлэгшэд 30-44 градус хүрэтэр хүйтэрхэ гэжэ дуулгана. Гэхэтэй хамта, Шэнэ жэлэй угталгада зайн гал ехээр ашаглагдадаг. Тиимэһээ элшэ хүсэнэй һалбариин мэргэжэлтэд зайн галаар хангадаг һужаанууд, хэрэгсэлнүүдые шалгаха талаар ажал ябуулна.

«Бурятэнерго» таһагта 169 подстанцинууд шалгагдаа, заһабаринууд хэгдээ.

«Бүхы таһагуудтаа янгинама хүйтэндэ ажалаа таһалгаряагүй ябуулха талаар шалгажа, хүдэлмэрилэгшэдтөө дулаан хубсаһа, хүлдэхэгүйн талаар тусхай хэрэгсэлнүүдэй нөөсэ шалгаабди. Хуу байха гурим соогоо! – гэжэ «Россети Сибирь» компаниин ахамад инженер Игорь Сорокин хэлэбэ.

Фото: "Россети Сибирь"