Ниигэм 29 dec 2020 241

​Буряад Уласай аймагуудай һургуулиинуудта 45 автобус дамжуулагдаа

© фото: Буряад Уласай Засагай газар

Декабриин 28-да Буряад Уласай Толгойлогшо Алексей Цыденов аймагуудай болон хотын һургуулинуудта 45 автобус дамжуулаа. Тэдэниие худалдан абалгада «Болбосорол» гэһэн үндэһэн түсэлэй хэмжээндэ 94 сая түхэриг һомологдоо.

- Байгша ондо уласай болон аймагуудай бюджедүүдһээ һомологдоһон мүнгөөр һургуулиин 57 автобусууд худалдан абтаа, үшөө 45 автобус Ородой Холбоото Уласай Юрэнхылэгшэ Владимир Путинай тогтоолооор бэелүүлэгдэдэг «Болбосорол» гэһэн үндэһэн түсэлөөр дамжуулагдаа.  Гараха жэлдэ энэ ажал үргэлжэлүүлэгдэхэ. Үхибүүд һургуулидаа юугээр ошохоб даа гэжэ һанаата боложо байха бэшэ, харин һуралсалдаа анхаржа ябахань шухала, - гэжэ Алексей Цыденов хэлэбэ.

«ГАЗ», «УАЗ», «ПАЗ», «Форд» түхэлэй 35 автомобиль аймагуудай һургуулинуудта дамжуулагдаа, үшөө 15 уласай һургуулинуудта үгтөө.

Загарайн аймагай болбосоролой хүтэлбэриин дарга Елена Тулаевагай хэлэһээр, Новая Брянь, Нижние Тальцы болон Эрхирэг һууринуудай һурагшадые шэрэхэ гурбан автобустай болоо.

- Шэнэ жэлэй бэлэгтэ ехэ баяртайбди. Гансашье багшанар бэшэ, харин түрэлхидшье шэнэ унаатай болоһондоо баяраа мэдүүлнэ, - гэжэ Елена Тулаева тэмдэглэбэ.

«Болбосорол» гэһэн үндэһэн түсэлэй хэмжээндэ Ородой Холбоото Уласай Засагай газарта автобусуудай дуталдаһан можо нютагуудта мүнгэ һомолхо гэжэ захирамжа абатаһан байгаа гээд тэмдэглэлтэй.

Фото: Буряад Уласай Засагай газар