Ниигэм 29 dec 2020 246

​Буряад Уласай ажаһуугша һээр шаалгаар дэлхэйн рекорд байгуулба

© фото: instagram.com/Жалсып Манзаров

Декабриин 28-да Москва хотода «Мосфильм» киностудида «Я почти знаменит» гэһэн дамжуулга буулгагдаа. Энэ хэмжээ ябуулгада Буряадай ажаһуугша Жалсып Манзыров хабаадаһан байна. Минутын туршада тэрэ 59 һээр шаажа, дэлхэйн рекорд харуулба.

Энээн тухай Instagram хуудаһандаа нютагаймнай басаган Сэлмэг Атоми бэшэһэн байна. Тэрэ залуу хүбүүнэй хэһэн бэлдхэл буулгажа, дамжуулгада буулгагдаһанайнь удаа Жалсып Манзыровһаа интерью абаһан байна.

- 59 һээр хухалааб, үшөө хухалха аргатай байгааб. Дэлхэйдэ түрүүшын рекорд. Табиһан зорилго бэелүүлэгдээ, - гэжэ Жалсып Манзыров хэлэбэ.

 

Фото: instagram.com/Жалсып Манзаров