Ниигэм 25 jan 2021 187

Буряад Уласта 47700 оюутад тоологдоно


Буряадай статистикын талаар хорооной баримтануудые тодорхойлходо, 2020-2021 онуудай  һуралсалай жэлдэ Буряад орондо 20 мянганһаа үлүү залуушуул дээдэ мэргэжэлтэй болохоёо институт, университедтэ һурана. 27600 хүн дунда мэргэжэлэй эмхинүүдэй оюутад. 
Дээдэ мэргэжэлэй һуралсалай газарта 10900 эхэнэрнүүд, 9100 эрэшүүл эрдэм мэдэсэеэ үргэлжэлүүлнэ гэжэ тобшолмоор. Харин дунда мэргэжэл олгуулдаг училищи, техникумдэ һурадаг зоной дунда эрэшүүлэй тоо эхэнэрнүүдһээ орходоо 2400 хүүгээр олон байна. 
Гэхэтэй хамта дунда мэргэжэлтэ һуралсалай газарнуудта очно аргаар 90 % оюутад һурана. Харин дээдэ һургуулинуудта иимэ аргаар 51 % оюутад һуралсал гарана.

Фото: pixabay.com