Ниигэм 27 jan 2021 319

Буряадай эмнэлгын һалбари шэнэ унаануудаар хангагдаһан зандаа

Үсэгэлдэр Буряад Уласта эмнэлгын эмхинүүдэй ахамад врачнуудта мобильна комплекснуудай болон хүнгэн автомашинануудай түлхюурнүүд барюулагдаба.

«Элүүржүүлгэ» гэһэн үндэһэн түсэлэй ашаар эмнэлгын тусхайта автоунаануудые абаха хэрэгтэ 316 сая түхэриг дамжуулагдажа, үнгэрһэн жэлэй намар түрүүшын 18 эмнэлгын мобильна комплекснууд уласта асарагдаһан юм. Мүнөө үшөө 18 комплекс, хүнгэн 25 автомашина ерэжэ, аймагуудта дамжуулагдаба.

Эмшэдэй  үбдэһэн зондо түргэн ошохо, шэнжэлэлгын, шалгалтын зүйлнүүдые лаборатори абаашаха, эгээл хэрэгтэй эмүүдые холо хүдөө нютагуудта ажаһуудаг хүнүүдтэ хүргэхэ зорилготойгоор Ород Уласай Юрэнхылэгшэ Владимир Путинай баталһан программын ашаар 2021 оной туршада Буряадта хүнгэн 85 унаа үгтэхэ түсэбтэй. Тэдэнэй түрүүшын парти үсэгэлдэр аймагуудта ябаа. 5 «УАЗ Патриот», 5  «Лада-Гранта», 15  «Нива» эгээл техникээр хомор аймагуудай түбэй больницануудта үгтэбэ. Январь һарын түгэсэтэр үшөө 11 хүнгэн машина ерэхэ.

«Мобильна ФАП» гэжэ нэрлэгдэһэн комплекснууд үбшэн хүндэ түргэн туһаламжа үзүүлхэ бүхы хэрэгсэлнүүдээр хангагданхай. Дефибриллятор, пульсоксиметр, электрокардиограф, тонометр, пульсоксиметр, спирометр болон бусад зүйлнүүд бүридэлдэ оруулагданхай. Гадна тус комплекснууд дулаасуулгын, халуун хүйтэн уһаар хангалгын, түймэрһөө хамгаалгын түхеэрэлгэнүүдтэй. Тиимэһээ ямаршье нютаг, холын хүдөөгэй газар хүрэжэ, хүн зондо түргэн туһаламжа үзүүлхэ аргатай.


Фото: egov-buryatia.ru/minzdrav