Ниигэм 28 jan 2021 296

Ехэ хүйтэн уларил тогтонхой

Уларил шэнжэлэгшэ мэргэжэлтэдэй мэдээсэһээр мүнөөдэр Буряад Улас дотор ехэ хүйтэн болобо. Һүниндөө саһан ороогүй. Тиин үглөөгүүр манатай, жабартай байна. Байгал шадар болон урда талын нютагуудаар багаханаар саһан ороо. Зүүн тээһээ секундын 3-8 метр хүсэтэйгөөр һалхилха.

 Һүниндөө 33-38, зарим аймагуудаар 43-48 градус хүйтэн хонохо. Байгал шадар,  урда болон баруун урда зүгэй газарнуудаар үүлэтэй байбашье, 25-30 градус хүйтэн хонохо. Үдэртөө 21-26, зарим аймагуудта 14-19, хойто захаар 29-34 градус хүйтэн тогтохо.

Улаан-Үдэ хотодо саһан орохогүй. Үглөөдэр багахан саһан орожо магад. Зүүн тээһээ 5-10 метр хүсэтэйгөөр һалхилха. Һүниндөө 33-35, үдэртөө 21-23 градус хүйтэн болохо.

 

 

Фото: pixabay.com