Ниигэм 28 jan 2021 380

​2021 ондо Улаан-Үдэдэ хэгдэхэ барилга

© фото: pixabay.com

Буряад Уласта байгша ондо үндэһэн түсэлнүүдэй болон Алас Дурнын тэдхэмжын хэмжээндэ хэдэн объектнүүдэй барилга эхилхэ.

Тиигэжэ «Болбосорол» гэһэн үндэһэн түсэлөөр 32-дохи һургуулиин шэнэ байшанай барилга түсэблэгдэнхэй. Мүнөө барилгын хэгдэхэ газар элирүүлхэ, түсэблэлгын-тоололгын дансануудые байгуулха талаар бэлдэлгын ажал хэгдэнэ. Зун ехэ барилга эхилхэ, барилгын ажалда 311 сая түхэриг һомологдохо юм.

«Демография» гэһэн үндэһэн түсэлэй «Спорт - норма жизни» гэһэн түсэлэй хэмжээндэ 103-дахи микрорайондо, 13-дахи, 43-дахи, 55-дахи һургуулинууд шадар тамирай-элүүржүүлгын комплекснүүдэй барилга түсэблэгдэнхэй. Мүнөө түсэлэй дансанууд гүрэнэй экспертизэдэ оронхой.

Һурагшадай халуун хоол бэлдэдэг хотын комбинадта һэльбэн шэнэлэлгэ эхилэнхэй. Заһабарилгын ажал Алас Дурнын тойрогой тэдхэмжын хэмжээндэ һомологдоһон 356 сая тухай түхэригтэ хэгдэхэ.  

Хотын 14-дэхи гимназида 280 дүрбэлжэн метрэй талмайтай халуун хоол бэлдэхэ газар баригдаха. Түсэлэй дансанууд бэлдэгдэнхэй. Заһабарилгын энэ ажалда Алас Дурнын тэдхэмжын хэмжээндэ 50 сая түхэриг һомологдонхой.

 

 

Источник: Улаан-Үдэ хотын захиргаан

Фото: pixabay.com