Ниигэм 29 jan 2021 382

​Буряад Уласта 2021 ондо 107 модоной зайда харгынууд заһабарилагдаха

© фото: Анна Огородник

Буряад Уласта байгша ондо «Аюулгүй, һайн шанартай автомобилиин харгынууд» гэһэн үндэһэн түсэлэй хэмжээндэ 56 объектдэ 107 модоной зайда харгы заһабарилагдаха. Үдэ гол дээгүүр гурбадахи хүүргын барилга үргэлжэлхэ.

- Барилга ябуулха ехэнхи эмхинүүдтэй хэлсээн баталагданхай, зариманиинь – баталагдажа байна. Барилгын ажал апрель-май һарада хэгдэжэ эхилхэ, - гэжэ Буряадай транспортын, элшэ хүсэнэй болон харгын ажахын сайдай орлогшо Сергей Белоколодов хэлэбэ.

Буряад Уласай ямар аймагуудта харгынууд заһабарилагдахаб гэһэн тодорхой мэдээсэл эндэ хаража болоно. 

Фото: Анна Огородник