Ниигэм 1 feb 2021 279

Февралиин 1-дэ Буряад Уласта хүйтэн уларил тогтоо

Байгал шадар багаханаар саһан орохоор хүлеэгдэнэ. Бэшэ аймагуудаар саһан орохогүй, сэлмэг үдэр мандаха. Һүниндөө 41-46 градус хүйтэн хонобо. Үдэртөө 22-27, зарим тээгүүр 33 градус хүйтэн байха.

Улаан-Үдэ хотодо саһан орохогүй. Секундын 3-8 метр хүсэтэйгөөр һалхин зүгөө һэлгэн үлеэхэ. Үдэртөө 22-24 градус хүйтэн байха.

Фото: pixabay.com