Ниигэм 2 feb 2021 310

Буряадта хүйтэн уларил тогтоһон зандааБуряад Улас дотор мүнөөдэр саһан орхогүй. Баруун урдаһаа 3-8 метр хүсэтэйгөөр һалхилха. Зарим тээгүүр секундын 12 метр хүрэтэр һалхин шангадаха. Һүниндөө 31-36, зарим аймагуудаар 41-46 градус хүйтэн хоноо. Үдэртөө 17-22, зарим нютагуудаар 27-32 градус хүйтэн байха.
Улаан-Үдэ хотодо саһан орохогүй. Баруун хойноһоо 3-8 метр хүсэтэйгөөр һалхилха. Һүниндөө 33-35 үдэртөө 21-23 градус хүйтэн байха.

Фото: pixabay.com