Ниигэм 2 feb 2021 281

Танай нэрэ хэн бэ?

Буряад Уласай ЗАГС-ын управлениин мэргэжэлтэд һонин баримтануудые тодорхойлбо. Үнгэрһэн жэлэй туршада түрэлхид хүүгэдтээ ехэ һонин нэрэнүүдые үгэжэ, түрэһэн тухай гэршэлгэдэнь бэшүүлһэн байна. Олон зон хүбүүдтээ Кирилл, Даниил, Матвей, Александр, Дмитрий нэрэнүүдые үгэнэ.

Басагадаа илангаяа Алина, Екатерина, София, Анна гэжэ нэрлэнэ. Тон хомор нэрэнүүдэй дунда Ярослав, Мелисса, Трофим, Корней, Таисия гэгшэдые тэмдэглэмээр. Хүүгэдтэ хоёр нэрэнүүдые үгэхэ ушарнууд дайралдана.  Жэшээнь: Андрей-Даниэль, Анна-Мария гэхэ мэтэ.

Фото: pixabay.com