Ниигэм 4 feb 2021 162

Буряадай ниислэл хотодо 7-9 градус хүйтэн байха


Мүнөөдэр, февралиин 4-дэ Буряад Улас дотор багаханаар саһан орожо болохо. Баруун тээһээ 5-10 метр хүсэтэйгөөр һалхилха. Байгал шадар болон баруун урда аймагуудай хадата газараар секундын 15-17 метр хүсэтэйгөөр һалхин шангадаха, бордоһолхо. 
Һүниндөө 16-21, зарим нютагуудаар 26-31, хойто зүгэй захаар 35-40 градус хүйтэн хонохо. Үдэртөө 6-11, зарим нютагуудаар 27 градус хүйтэн байха.
Улаан-Үдэ хотодо багаханаар саһан орожо магад. Баруун тээһээ 4-9 метр хүсэтэйгөөр һалхилха. Һүниндөө 18-20, үдэртөө 7-9 градус хүйтэн байхаар багсаамжалагдана.

Фото: pixabay.com