Ниигэм 5 feb 2021 167

Буряад Уласта багаханаар саһан орохо


 Уларил шэнжэлэлгын түбэй мэргэжэлтэдэй дуулгаһаар мүнөөдэр, февралиин 5-да уласай ехэнхи аймагуудаар саһан орохоор багсаамжалагдана. Баруун хойноһоо секундын 6-11 метр хүсэтэйгөөр һалхилха. Баруун урда нютагуудаар һалхин секундын 15 метр хүрэтэр шангадаха. 
Һүниндөө 16-21, зарим тээгүүр 26-31, Байгал шадар болон баруун хойто, урда нютагуудаар 10-15 градус хүйтэн хонохо. Үдэртөө 8-13, зарим аймагуудаар 18-23 градус хүйтэн болохо.
Улаан-Үдэ хотодо һүниндөө багаханаар саһалжа магад. Үдэрэй туршада саһан орохогүй. Баруун хойноһоо 6-11 метр хүсэтэйгөөр һалхилха. Һүниндөө 16-18, үдэртөө 9-11 градус хүйтэн болохо. 

Фото: pixabay.com