Ниигэм 5 feb 2021 205

​Буряадай һурагшадые бүхэроссиин мүрысөөндэ хабаадахыень урина

© фото: Буряад Уласай болбосоролой болон эрдэм ухаанай яаманай мэдээсэлэй албан

«Коровка из Кореновки» брендын болон «Союзмультфильм» гэһэн анимациин студиин дэмжэлгээр гудамжануудай мультфильмүүдэй фестиваль гүрэнэй хүүгэд болон залуушуулай дунда анимациин мүрысөө соносхобо. Зүүн зүгэй литээр гаража байһан үхэр жэлдэ зорюулагдажа, хэмжээ ябуулга эмхидхэгдэнэ гээд тэмдэглэлтэй.

Майн 15 болотор 18 хүрэтэр наһатай эдир найруулагшад гол герой үхэр жэл тухай сюжет гар утаһанда буулгажа, өөрынгөө гү, али түрэлхидэйнгөө Вконтакте/Instagram хуудаһануудта нэрэ, хото, наһаяаа заагаад, хэштегүүдые табяад, толилхо болоно.

Мүрысөөнэй хэмжээндэ бэеэ данги гурбан урилдаан эмхидхэгдэхэ. Тэрэнэй дүнгүүдээр, анимациин эрхим буулгабаринуудай авторнууд наһанай бүлэгүүдээр элирүүлэгдэхэ. Тиигэжэ 40-һөө дээшэ хабаадагшад урмашуулагдажа, эдир найруулагшадта шангууд барюулагдаха.

С. А. Герасимовай нэрэмжэтэ кинематографиин гүрэнэй бүхэроссиин институдай багшанар-аниматорнууд эдир найруулагшадта зохёохы мастерскойнуудые буулгажа, богони метрэй мультфильмүүдые буулгаха тухай хөөрэхэ, харуулха.

Мүрысөөн тухай тодорхой мэдээсэл korovka.mobi сайтда харахаар.

Источник: Буряад Уласай болбосоролой болон эрдэм ухаанай яаманай мэдээсэлэй албан

Фото: Буряад Уласай болбосоролой болон эрдэм ухаанай яаманай мэдээсэлэй албан