Ниигэм 5 feb 2021 173

​2021 ондо Буряад Уласта ниигэмэй 2900 хэлсээ баталхаар түсэблэгдэнэ

© фото: Буряад Уласай ниигэмэй хамгаалгын яаман

Ородой Холбоото Уласай Юрэнхылэгшын даабаряар ниигэмэй хэлсээ баталалгада федеральна һанһаа мүнгэ һомолхо гэжэ анха түрүүшынхиеэ хараалагдаа. Энэ гүрэнэй дэмжэлгэ «Демография» гэһэн үндэһэн түсэлэй хэмжэээндэ үзүүлэгдэнэ.  

- Буряад Уласта байгша ондо энэ хэрэгтэ федеральна бюджетһээ 250,7 сая түхэриг һомологдоо, уласай мүнгэн һанда 16 сая түхэриг түсэблэгдэнхэй. Энэнэй ашаар шахардуу байдалда ороһон гэр бүлэнүүдтэ туһа хүргэгдэхэ. 2021 ондо ниигэмэй 2900 хэлсээ (мүнгэн түлэгдэхэ) баталхаар түсэблэгдэнэ, - гэжэ Буряад Уласай ниигэмэй хамгаалгын сайд Татьяна Быкова хэлэбэ.

Гэхэтэй хамта, олзо багатай гэр бүлэнүүдтэ 70 толгой хүрэтэр бодо мал дамжуулагдахаар түсэблэгдэнэ.

2020 ондо 384 айлда бодо мал дамжуулагдаа. 2011 онһоо хойшо  «Социальный контракт» гэһэн программада 1243 гэр бүлэ оролсоо гээд тэмдэглэлтэй.

Источник: Буряад Уласай ниигэмэй хамгаалгын яаман

Фото: Буряад Уласай ниигэмэй хамгаалгын яаман