Ниигэм 10 feb 2021 144

Улаан-Үдэдэ 5-7 градус хүйтэн


Уларил шэнжэлэгшэдэй мэдээсэһээр, мүнөөдэр  Хойто Байгалай аймагуудаар болон баруун урда нютагуудаар багаханаар саһан орохо. Үдэрэй туршада Байгал далайн урда талаар саһалжа магад. Зүгөө һэлгэн, секундын 4-9 метр хүсэтэйгөөр һалхилха. Зарим тээгүүр секундын 15 метр хүрэтэр һалхин шангадаха.
Һүниндөө 16-21, зарим тээгүүр 26-31, Байгал шадар болон баруун урда аймагуудаар 11-16 градус хүйтэн хонохо. Үдэртөө 5-10, урда болон баруун урда нютагуудаар 3 градус дулаан болохо. Хойто талын нютагуудаар 11-16 градус хүйтэн үдэр тогтохо.
Улаан-Үдэ хотодо һүниндөө саһан орохогүй. Үдэртөө багаханаар саһалжа болохо. Баруун тээһээ һулаханаар һалхилха. Һүниндөө 17-19, үдэртөө 5-7 градус хүйтэн болохо.

Фото: pixabay.com