Ниигэм 11 feb 2021 154

Хүйтэн бууража эхилбэ ха

Мүнөөдэр Буряад Улас дотор үүлэтэйшэг байха. Һүниндөө Байгал шадар, урда болон түбэй аймагуудаар багаханаар саһан орожо магад. Үдэртөө хойто нютагуудаар саһан орохоор хүлеэгдэнэ. Баруун хойноһоо секундын 5-10 метр хүсэтэйгөөр, зарим тээгүүр 15-18 метр хүсэтэйгөөр һалхилха, бордоһолхо. 
Һүниндөө 11-16, зарим нютагуудаар 21-26, үдэртөө 8-13, зарим газарнуудаар 15-20 градус хүйтэн байха.
Улаан-Үдэ хотодо багаханаар саһан орохоор хүлеэгдэнэ. Баруун хойноһоо секундын 7-12 метр хүсэтэйгөөр һалхилха. Һүниндөө 11-13, үдэртөө 8-10 градус хүйтэн байха.

Фото: pixabay.com