Ниигэм 15 feb 2021 221

Үүлэтэйшэг байхаМүнөөдэр үүлэтэй, бүрхэг үдэр болохо. Һүниндөө болон үглөөгүүр уласай ехэнхи нютагуудаар багаханаар саһан орохо. Баруун хойноһоо 6-11 метр хүсэтэйгөөр һалхилха. Үдэрэй туршада зарим аймагуудаар һалхин секундын 15-18 метр хүсэтэйгөөр үлеэхэ.

Һүниндөө 19-24, зарим нютагуудаар 29-34, үдэртөө 11-16, зарим тээгүүр 20-25 градус хүйтэн тогтохо.
Улаан-Үдэ хотодо һүниндөө саһан орохо. Баруун хойноһоо 5-10 метр хүсэтэйгөөр һалхилха. Һүниндөө 20-22, үдэртөө 14-16 градус хүйтэн байха гээд уларил шэнжэлэгшэд мэдээсэнэ.

Фото: pixabay.com