Ниигэм 15 feb 2021 566

​Улаан-Үдэдэ табан шэнэ гудамжа нэрэтэй болобо

© фото: ulan-ude-eg.ru

Улаан-Үдын Октябрьска хороодо табан шэнэ гудамжа болон нэгэ бага гудамжа нэрэтэй болобо. Тиигэжэ Таёжный микрорайондо - Верхний гэһэн бага гудамжа, Забайкальский микрорайондо Боярская слобода, 1-дэхи, 2-дохи, 3-дахи, 4-дэхи Боярская слобода гэһэн гудамжанууд бии болобо.

Шэнэ гудамжанууд тухай мэдээсэл гүрэнэй адресна реестртэ оруулагдаа.

Гудамжануудта нэрэ ажаһуугшад үгэхэ аргатай. Тиигэхын тула тэдэнэр Улаан-Үдэ хотын захиргаанай архитектура болон хотын барилгын хороондо мэдүүлгэ оруулха болоно.

Үнгэрһэн жэлдэ Улаан-Үдын 14 гудамжа нэрэтэй болоо һэн гээд тэмдэглэлтэй.

Фото: ulan-ude-eg.ru