Ниигэм 20 feb 2021 159

Һайндэрые угтуулан

Февралиин 23-да Эсэгэ Ороноо хамгаалагшадай үдэр

Энэ һайндэртэ зорюулагдаһан хэмжээнүүд Улаан-Үдэ хотын С.Н. Орешковэй нэрэмжэтэ парк соо үнгэргэгдэхэ.

«Би Эсэгэ Орондоо алба хаанаб» гэжэ нэрлэгдэһэн концерт үдэрэй 15.00 сагта эхилжэ, Буряадай эстрадын одод, соёлой эмхинүүдэй болон мэдээжэ театр, ансамбльнуудай артистнар хабаадаха байна. Үшөө тиихэдэ онлайн аргаар эмхидхэгдэһэн «Манай хамгаалагшад» гэһэн харалганда шалгарһан мэргэжэлтэдэй шагнал болохо. Энэ хэмжээндэ Буряад Уласай хүсэтэ эмхинүүдэй түлөөлэгшэд хабаадажа, өөһэдынгөө ажалтай олониие танилсуулһан клип бэлдэжэ, интернет сүлжээндэ гаргаһан юм. Гадна «Скажи спасибо лично», «Родные объятия» онлайн хэмжээндэ эдэбхитэйгээр хабаадалсаһан хүнүүдтэ дурасхаалай бэлэгүүд барюулагдаха. 

Фото: pixabay.com