Ниигэм 20 feb 2021 183

​Буряадай Хурамхаанай дасанда  - Соодой ламын үдэр

© фото: Аноним03/ВКонтакте

Буряад Уласай Хурамхаанай дасанда Соодой ламада зорюулагдаһан тусхай уншалга 2021 оной февралиин 23-да үдэрэй 13.00 сагһаа эмхидхэгдэхэ. Хамба лама Дамба Аюшеевэй шиидхэбэреэр зүүн зүгэй литээр шэнэ жэлэй 11-дэхи үдэртэ Соодой ламын үдэр тэмдэглэгдэхэ.

Мүнөө сагта олон һүзэгшэд хуралнуудта ерэхэ арга боломжогүй. Тиимэһээ хэмжээ ябуулга сэхэ дамжуулагдаха. Еши Намжил ламын (Олег Намжилов) ютуб-каналда сэхэ дамжуулга харахаар: https://www.youtube.com/channel/UCB8nta6TcLNQQeiu7hoYqFw/ Еши Намжил лама (Олег Намжилов).   

Источник: Курумкан-инфо

Фото: Аноним03/ВКонтакте