Ниигэм 24 feb 2021 151

Буряадай ниислэл хотодо 8-10 градус хүйтэн байха


Уларил шэнжэлэгшэдэй мэдээсэһээр, мүнөөдэр, февралиин 24-дэ Буряад Улас дотор үүлэтэжэ, сэлмэжэ байха. Һүниндөө зарим аймагуудаар багаханаар саһан орожо болохо. Үдэртөө саһан орохогүй. Баруун хойноһоо секундын 4-9 метр хүсэтэйгөөр һалхилха. Зарим сагта һалхин шангадажа, 14 метр хүсэтэйгөөр һалхилха. Һүниндөө 20-25, зарим газарнуудаар 30-35 градус хүйтэн хонохо. Үдэртөө 17-22, урда болон баруун урда нютагуудаар 2 градус хүйтэн тогтохо.
Улаан-Үдэ хотодо саһан орохогүй. Баруун хойноһоо 5-10 метр хүсэтэйгөөр һалхилха. Һүниндөө 22-24, үдэртөө 8-10 градус хүйтэн болохо.

Фото: pixabay.com