Ниигэм 25 feb 2021 69

Урда аймагуудаар 2 градус дулаан болохо


Мүнөөдэр, февралиин 25-да Буряад Улас дотор саһан орохогүй. Зүүн тээһээ секундын 4-9 метр хүсэтэйгөөр, зарим нютагуудаар 14 метр хүрэтэр һалхин үлеэхэ. Һүниндөө 23-28, хойто талын аймагуудаар 33-38, урда болон баруун урда талаар 17-22 градус хүйтэн хонохо. Үдэртөө 8-13, хойто талаар 14-19 хүйтэн болохо. Урда болон баруун урда нютагуудаар 2 градус дулаан болохо.
Улаан-Үдэ хотодо саһан орохогүй. Һүниндөө зүүн тээһээ һулаханаар һалхилха. Үдэртөө секундын 8-13 метр хүсэтэйгөөр һалхин үлеэхэ. Һүниндөө 23-25, үдэртөө 10-12 градус хүйтэн болохо.

Фото: pixabay.com