Ниигэм 2 mar 2021 297

Улаан-Үдэдэ 8-10 градус хүйтэн болохо

Уларил шэнжэлэгшэдэй мэдээсэһээр, мүнөөдэр, мартын 2-то улас дотор саһан орохогүй. Һүниндөө зарим нютагуудаар багаханаар саһан орожо болохо. Һүниндөө зүүн тээһээ 3-8 метр хүсэтэйгөөр һалхилха. Зарим аймагуудаар 15 метр хүрэтэр һалхин шангадаха. 
Һүниндөө 24-29, зарим тээгүүр 34-39, урда болон баруун урда тээгүүр 18-23 градус хүйтэн хонохо. Үдэртөө 8-13 градус хүйтэн, зарим газарнуудаар 0 градус тогтохо. Хойто талын нютагуудаар 15-20 градус хүйтэн болохо.
Улаан-Үдэ хотодо саһан орохогүй. Үдэртөө баруун тээһээ 5-10 метр хүсэтэйгөөр һалхилха. Һүниндөө 24-26, үдэртөө 8-10 градус хүйтэн байха.

Фото: pixabay.com