Ниигэм 2 mar 2021 161

​Буряадай Яруунын аймагай уран гартан - Игорь Аюшеев

© фото: Еравна-Инфо.24/7

Буряад Уласай Яруунын аймагай Гунда һууринай уран гартан Аюшеев Игорь Владиленович түмэрөөр дархалдаг.

Табан жэлэй саана сүлөө сагта түмэрөөр боожо бүтээлнүүдые хэдэг һаа, мүнөө энэнь дуратай ажалынь болонхой.

- Өөрөө станогуудые дархалжа, түмэрөөр дабтажа, бүтээлнүүдые хэжэ эхилээб. Хүнүүдэй минии ажалаар һонирхожо эхилхэдэнь, тэрэнээ үргэдхэхэ гэжэ шиидээб. Гүрэнэй талаһаа мүнгэн тэдхэмжэдэ хүртэжэ, өөрын олзын хэрэг эрхилээб, - гэжэ Игорь Аюшеев хэлэнэ.

Мүнөө уран гартай дархан шэнэ станогуудые худалдан абажа, ажалынь хүнгэншье, янза бүриин бүтээлнүүдшье олон болоо. 

Источник: Еравна-Инфо.24/7

Фото: Еравна-Инфо.24/7