Ниигэм 4 mar 2021 352

Буряад Уласта 40 градус хүйтэн хонохо


 Буряад Улас дотор һүниндөө багаханаар саһан орохо. Үдэртөө саһан орохогүй. Зүүн хойноһоо 5-10 метр хүсэтэйгөөр һалхилха. Һүниндөө 25-30, зарим аймагуудаар 19-24, хойто талын нютагуудаар 35-40 градус хүйтэн хонохо. Үдэртөө 11-16, зарим тээгүүр 18-23, урда болон баруун урда талаар 5-10 градус хүйтэн байха.
Улаан-Үдэ хотодо саһан орохогүй. Зүүн хойноһоо 7-12 метр хүсэтэйгөөр һалхилха. Һүниндөө 22-24, үдэртөө 13-15 градус хүйтэн байха гээд уларил шэнжэлэгшэд дуулгана. 

Фото: pixabay.com