Ниигэм 5 mar 2021 276

Хойто аймагуудаар 43 градус хүйтэн хоноо

Мартын 5-да Буряад Улас дотор саһан орохогүй. Зүүн тээһээ секундын 3-8 метр хүсэтэйгөөр һалхилха. Зарим газарнуудаар һалхин шангадажа, 14 метр хүрэтэр үлеэхэ. Һүниндөө 28-33, зарим нютагуудаар 20-25, хойто болон түбэй аймагуудаар 43 градус хүйтэн тогтохо. Үдэртөө 11-16, зарим нютагуудаар 1, хойто талын газараар 18-23 градус хүйтэн болохо.
Улаан-Үдэ хотодо саһан орохогүй. Зүүн тээһээ һүниндөө 4-9, үдэртөө 7-12 метр хүсэтэйгөөр һалхилха. Һүниндөө 28-30, үдэртөө 11-13 градус хүйтэн байха.

Фото: pixabay.com