Ниигэм 9 mar 2021 290

Баруун урда аймагуудаар саһан орохо

Уларил шэнжэлэгшэдэй дуулгаһаар, мүнөөдэр, мартын 9-дэ Буряад Улас дотор саһан орохогүй. 
Хойто талын аймагуудаар үүлэтэй үдэр тогтохо, саһан орохогүй. Үдэртөө Байгал шадарай хойто нютагуудаар болон баруун урда талаар багаханаар саһан орожо магад. Зүүн тээһээ 3-8 метр хүсэтэйгөөр  һалхилха. Үдэрэй туршада һалхин зүгөө һэлгэн, зүүн хойноһоо үлеэжэ, зарим тээгүүр 14 метр хүрэтэр шангадаха.
Үдэртөө 3 градус хүйтэнһөө 2 градус дулаан байха. Зарим аймагуудаар 8 градус дулаан тогтохо. Хойто талаар 5-10 градус хүйтэн байха.
Улаан-Үдэ хотодо саһан орохогүй. Үглөөгүүр зүүн тээһээ 7-12 метр хүсэтэйгөөр һалхилха. Үдэртөө 0-2 градус дулаан болохо.

Фото: pixabay.com